Akademický malíř a grafik
*28.12.1931 (Hradec Králové)

Autor pláten, volné grafiky, ex libris, smaltu a polychromovaných dřevěných asambláží, Vladimír Veselý, absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (prof. Antonín Fišárek a prof. Antonín Strnadel).

Po škole nastoupil jako výtvarný redaktor v Nakladatelství dětské knihy a později byl grafikem v časopise Stadion. Stereotyp práce mu nevyhovoval a přiměl ho k pedagogické činnosti na Lidové škole umění a na gymnáziu v Mělníku. Vybudoval zde galerii Ve věži. Organizoval zde mnoho výstav, dnes předních umělců, kteří nemohli vystavovat v Praze. Byl členem skupiny CESTY, se kterou vznikly výstavy v roce 1968 proti vstupu sovětských vojsk. V té době vznikla díla abstraktní. V 70. letech tvořil převážně grafiky technikou leptu a akvatiny. Je uznáván především jako tvůrce rozměrnějších pláten, ale jeho umělecký záběr je podstatně širší.

V průběhu let se stal také autorem volné grafiky a ex libris, smaltu a polychromovaných dřevěných asambláží. Uspořádal více než 50 samostatných výstav, účast přijal téměř na osmi desítkách výstav společných, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Pravidelně se účastnil Trienále umění smaltu ve Frýdku - Místku a přehlídky ex libris.

Celý svůj život tvoří v ateliéru ve Veletržní ulici v Praze - Holešovicích, případně v podkrkonošském Spálově. Z míst, kde žije, pobývá či působí, nečerpá pouze inspiraci, ale aktivně se podílí na jejich utváření. Je tomu tak například nyní ve Sdružení pražských malířů nebo ve Spálově, kde stál u záchrany evangelické kapličky, která každoročně ožívá Spálovským babím létem. Vrací se i do města Mělníka, které ho vyznamenalo v roce 2004 stříbrným řádem.K výtvarnému dílu Vladimíra Veselého

Akademický malíř Vladimír Veselý miluje krásu a nalézá jí hojnost v hmotné i duchovní skutečnosti "našeho světa". Citlivě vnímá viděnou přírodu, lidi i věci kolem sebe, ale na svých malbách a grafikách jen zřídka zobrazí jen jejich reálný osamostatněný celek. Uplatňuje vícenásobně kombinované námětové výseky či prvky, které se navzájem prolínají v důmyslné skladbě a sdružují se v souhrnně působící obsahový i výtvarný účin. Jedna složka zpravidla dominuje v souvislosti s myšlenkovým poselstvím zvoleného tématu. Ostatní v roli doplňujících atributů je rozvádějí a dodávají mu charakteristickou atmosféru. Autor především ve svých dílech obdivuje a oslavuje ženu - nehynoucí motiv a věčnou inspiraci všech druhů umění. Nejsou to jen půvaby ženského těla, jeho ladné pohyby či polohy, oduševnělá krása tváře, kouzlo úsměvu, či něha touhy nebo smutku, nejsou to pouhé akty. Autor do podoby žen nebo jejich torz většinou vkládá vyjádření ústředního jádra, hlavní obsahovou náplň obrazu. Soustavou dalších článků, jako jsou například výsek krajiny, strom, květy, konkrétní předměty i některé prvky abstraktní nebo dekorativní, se tu staví v působivou jednotu imaginární, snové povahy.

Grafické listy v litografii i leptu, se vyznačují citlivým pojednáním, jistotou linií a působivým uměleckým účinem. Většinou figurativními motivy naplňuje autor s půvabem drobnokresby i svou tvorbu v oboru knižních značek a maloformátové knižní grafiky jako jsou novoročenky a podobně. Také zde prokazuje autor výtvarnou osobitost svého umění.

Autorovo umění je naplněné humanistickým posláním, že přináší krásu, vyniká živým smyslem pro chápání a zobrazování reality zvolených námětů s bohatým uplatněním fantazie ve svébytném, výtvarně i technicky dokonalém podání. Tvorba Vladimíra Veselého představuje významné obohacení a trvalý hodnotový přínos v novodobé výtvarné kultuře.

PhDr. Vlastimil Winter CSc.

Vladimir Vesely
 
 
  Vladimir Vesely
 
 
  Vladimir Vesely